Sion

Sion

> oorlog > nederland

Nederland
Winnaar=Nederland RSS feed
Nederland in oorlog. Mist U iets, probeer de zoektabel en doorzoek onze database.
OorlogAanvangEindeTypeWinnaarVerliezerHoofdrolspelerAanleiding
1 1e Politionele actie (nl) [Edit]19471947Twee landenNederland IndonesiŽ Generaal SpoorWeigering om gemeenschappelijke gendarmerie op te richten.
Bron http://home.tiscali.nl/~ac23964/3-5RI/De eerste politionele actie vond plaats toen Indonesia naar de Nederlandse zienswijze onvoldoende wilde meewerken aan de loyale uitvoering van de op 25 maart 1947 ondertekende Overeenkomst van Linggadjati.
2 2e Engels-Ned oorlog (nl) [Edit]16651667Twee landenNederland Engeland Johan de Witt, De Ruyter, JacoHerovering van W.I.C. door De Ruyter.

Bron http://www.bataviawerf.nlDe Ruyter won de Vierdaagse Zeeslag bij North-Foreland tegen George Monk (11-14 juni 1666). Een tegenvaller daarentegen was zijn nederlaag in de Tweedaagse Zeeslag ten westen van de Vlaamse kust. De Engelsen verbrandden daarop in aug. 150 koopvaarders in het Vlie en 400 huizen op Terschelling. In april 1667 startten de eerste vredesonderhandelingen te Breda. Engeland was door grote rampen (o.a. de pest) getroffen en had behoefte aan vrede.
3 3e Engels-Ned oorlog (nl) [Edit]16721674Drie of meerNederland Engeland Frankrijk Munster en Keulen. De Ruyter, Karel II.Belangenverstrengeling op zee.
Bron http://www.deruyter.orgHet Engelse parlement Karel II geld om verder oorlog te voeren. Een belangrijke overweging daarbij vormde het feit dat men het onjuist achtte om als protestante natie de eveneens protestante Republiek te bestrijden. Onderhandelingen werden aangeknoopt, die uitmondden in de Tweede Vrede van Westminster, gesloten op 19 febr. 1674.
4 80 Jarige oorlog (nl) [Edit]15501650Twee landenNederland Spanje Willem van Oranje, graaf van EOpstand tegen de vervolging van andersdenkende.

Bron http://www.wilhelmus.nl/imagesAfgehakt en op hoge pieken gespietst stonden op 5 juni 1568 de hoofden van de graven Egmond en Horn op de Grote Markt te Brussel. De betekenis was duidelijk: het nieuwe bewind dat verantwoordelijk was voor de executie van beide edelen wilde zo de bevolking van de Lage Landen schrik en ontzag inboezemen. Als zelfs deze hooggeboren en invloedrijke heren niet veilig waren voor de beschikkingen van de Spaanse landvoogd die met het bestuur was belast, hoe zou het dan de gewone man vergaan?
5 Atjeh oorlog (nl) [Edit]18731874Twee landenNederland Atjeh James Loudon, Multatuli, ColijVerraad van Singapore.
Bij het Sumatra-traktaat van 1871 liet Engeland zijn bezwaren tegen een eventuele Nederlandse annexatie van Atjeh varen. Begin 1873 werd een eerste Nederlandse expeditie onder generaal-majoor KŲhler met bloedige verliezen afgeslagen. De 2e expeditie van 1874 werd een succes en de sultan moest vluchten.
6 Java oorlog (nl) [Edit]18251830Twee landenNederland Java Diponegoro.Verbod op verhuur land aan Javaanse boeren.

Bron http://home.iae.nl/users/arcengelToen de gouverneur-generaal Van der Capellen ter bescherming tegen gedwongen arbeid de landverhuur verbood zonder dat adequate schadeloosstelling van de betrokkenen mogelijk was, volgden de hofgroten van Djokjakarta en met hen de bevolking de in reuk van heiligheid staande Dipo Negoro, een lid van de sultansfamilie, in zijn verzet tegen het Nederlandse gouvernement.
7 Slag bij Vlaardingen (nl) [Edit]10181018Twee landenNederland Duitsland Graaf Dirk III, Hendrik IIDirk III verplichtte de passerende schippers om tol te betalen.
Over de rivier de Merwede voeren handelsschepen die onderweg waren naar Tiel of die uit Tiel naar Engeland voeren. Tiel was in deze dagen de belangrijkste handelshaven van de Lage Landen. Dirk III verplichtte de passerende schippers om tol te betalen. Hij deed dat op zijn eigen houtje, hij had geen toestemming van de bisschop of de keizer. En Dirk eiste niet alleen tol, soms plunderde hij ook schepen. Dirk's piraterij vormde de aanleiding voor de strijd.
OorlogAanvangEindeTypeWinnaarVerliezerHoofdrolspelerAanleiding